Očni centar i optika Bjelica


Očni centar Bjelica otvoren u junu 2017-e, u Novom Sadu, ul. Teodora Pavlovića 36.

Ciljevi u radu:

- Prevencija i edukacija pacijenata u želji za očuvanjem što kvalitetnijeg vida i samim tim poboljšanje kvaliteta života.

-Dijagnostika i lečenje oftalmoloških stanja, obolenja i promena od strane stručnog tima lekara i medicinskih sestara uz korišćenje savremene oftalmološke opreme.

-Prevashodno se bavimo oftalmološkom problematikom dečijeg uzrasta, a uz pomoć konsultativnog tima oftalmologa sa subspecijalističkom orijentacijom i svim segmentima oka odraslih.

Uz očni centar posluje i optika Bjelica sa velikim izborom dioptrijskih okvira i sunčanih naočara. Raspolažemo paletom specijalnih optičkih pomagala i različitim vrstama kontaktnih sočiva sa pratećom opremom za održavanje.

kontakt: ocnicentarbjelica.rs
Teodora Pavlovića br. 36
(ugao Bulevara Evrope i
Teodora Pavlovića)

021 6321155
021 6321127
064 8835094 drdragana.bjelica@ocnicentarbjelica.rs


...